Naujienos

balandžio 14 / 2016
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0332 įgyvendinimas

Transporto bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė „Transporto Marisa“ įkurta 2003 m. Įkūrimo pradžioje buvo teikiamos tik ekspedicinės paslaugos, vėliau pradėta gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais. Plėsdama savo verslą, Įmonė pradėjo užsakinėti ir pardavinėti keltų bilietus, kas sąlygojo puikius finansinius rezultatus. 2005 m. įsteigtas keltų bilietų pardavimo padalinys. Uždaroji akcinė bendrovė „Transporto Marisa“ siekdama būti išskirtine ir konkurencinga rinkoje, 2008 m. investavo 380 000 Eur į vartotojams skirtą ,,on'line" programą. Tačiau ši programa nebeatitinka sparčiai augančių inovatyvių technologijų. Nepakankamai automatizuoti ir tarpusavyje neintegruoti verslo procesai lemia neefektyvų darbą, didina klaidų tikimybę, todėl siekiant didinti darbo našumą, būtinos investicijos į įmonės poreikiams pritaikytos Keltų linijų valdymo sistemą. Uždaroji akcinė bendrovė „Transporto Marisa“ projektą inicijuoja siekdama išspręsti problemas: duomenų saugojimas exel lentelėse, kas sąlygoje didelį kiekį rankinio darbo su popieriniais dokumentais, dažnos klaidos dėl informacijos stokos ir dažnos žodinės komunikacijos, sunku analizuoti veiklą, rengti ataskaitas, neįmanoma centralizuotai skelbti informacijos apie skelbiamas akcijas, duomenys apie klientus dažnai išsikraipo ir t.t. Projekto tikslas - automatizuoti keltų bilietų pardavimo procesus, taip sudarant sąlygas įmonės darbo našumo rodikliams augti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti Keltų linijų valdymo sistemą, kuri apjungs 7 Įmonės vidinius ir išorinius verslo procesus. Numatoma, įgyvendinus projektą, pasiekti šiuos rezultatus: 1. Augantis įmonės konkurencingumas ir produktyvumas; 2. Pasiekti optimaliai efektyvūs keltų bilietų pardavimo paslaugų procesai, nes verslo procesai taps nepertraukiami ir optimaliai lankstūs, todėl įmonė koncetruosis į aukštesnius tikslus. ES finansinės paramos dėka įvyldytos orientuotos investicijos pakels Uždaroji akcinė bendrovė „Transporto Marisa“ darbo našumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, tuo pačiu keliant ir Lietuvos bendrą ekonomikos lygį. Projekto biudžetas - 61 900 Eur. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurios sudaro 30 950Eur sumą.

Greita rezervacija